DE VOLGENDE GEMEENSCHAPSVEILING IS: vrijdag 10 maart 2023

Wat een prachtige opbrengst! Veiling 2022: €51.597

Wat hebben we veel blije gezichten gezien! Na een goed bezochte kinderveiling konden we basisschool Gerardus Majella mededelen dat we hen een bedrag van € 669 kunnen bieden als bijdrage voor het nieuwe schoolplein. De cheque werd na de kinderveiling door voorzitter Maaike Steltenpool overhandigd aan een blije directeur Annelotte Mulder.

Hierna volgde de reguliere veiling. Na de lange periode van corona waarin we niet bij elkaar konden komen en er geen feestjes en bijeenkomsten waren, was het duidelijk zichtbaar hoe iedereen het weerzien van dorpsgenoten en bekenden waardeerden. De veilingmeesters Arjan Poland en Peter Steltenpool wisten wederom de kavels in een leuk samenspel en met veel gelach, onder toeziend oog van notaris Rinske Mantel aan de man te brengen.

De eerste winst van de avond was de samenkomst en gezelligheid in de zaal! En op het einde van veiling kon het bestuur daarbij ook nog de prachtige opbrengst van de kinderveiling, de reguliere veiling, en de ontvangen contante en girale giften bij elkaar optellen. Met een totaalbedrag van €51.597 als geweldig resultaat, dat ten goede komt aan de vele verenigingen, stichtingen en organisatie die ons prachtige dorp rijk is.

Het bestuur van de Gemeenschapsveiling Onderdijk wil iedereen bedanken die zijn of haar bijdrage heeft geleverd ten behoeve van de veiling. De inzet van vrijwilligers, de aanbieders en kopers van de kavels hebben dit succes mogelijk gemaakt, en daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn!

Graag tot volgend jaar vrijdag 10 maart 2023 !

Zijn er nog vragen of opmerkingen na de veiling, stuur ons dan gerust een email.

Media