Aanmeldformulier koopjes

  Giften.

  Een gift kan echt van alles zijn. Druk op ‘Lees verder’ voor uitleg en instructies:

  Gift in euro’s

  U kunt bijvoorbeeld via een bankoverschrijving een bedrag aan ons overmaken: NL20RABO0368904857 t.n.v. Gemeenschapsveiling Onderdijk

  Kavels

  Ook kunt u natuurlijk een kavel inbrengen voor de veiling op vrijdag 08 maart 2024.

  Dit kan zijn een product, een dienst, een waardebon of een (groeps) activiteit.

  Een product kan zijn: een krat bier, levensmiddelenpakket, stuk kaas met een lekkere wijn, een slagroomtaart, een kamerplant, doos rode wijn etc. etc.

  Daarnaast kunt u een (waarde)bon aanbieden, bijvoorbeeld: Een taart bon van bakkerij …… , een bos pioenen op afroep, een bon voor een restaurant, entreekaarten voor een evenement, bon voor een afhaalmaaltijd etc. deze bon moet u zelf maken of kopen en bij ons aanleveren.

  Als u (in verhouding met de andere kavels) iets kleins aanbiedt, heeft het veilingcomité het recht om meerdere kavels samen te voegen tot 1 kavel om de kans van een betere opbrengst te verhogen

  Ook worden er doorgaans veel activiteiten aangeboden, bijvoorbeeld:

  • Klaverjasavond, geheel verzorgd
  • Activiteit die affiniteit heeft met uw hobby of sport als u vanuit een vereniging iets wilt inbrengen.
  • Dagje uit
  • Cursus ….

  Omschrijving

  Om de potentiële kopers van goede informatie te voorzien is zeer wenselijk dat er een duidelijke omschrijving wordt gegeven van uw kavel. Ook het benoemen van een datum bij een activiteit is erg belangrijk om het kavel goed te kunnen veilen.

  Bonnen

  Als het kavel een dienst of evenement is wordt er bij het veilen een bon  aan de koper overhandigd . Wij willen graag dat de aanbieders zelf een bon maken met daarop alle relevante informatie. Op een bon moet staan: de datum en tijd en de contactinformatie hoe de koper in contact kan komen met de aanbieder.

  Wat niet

  De Gemeenschapsveiling is geen rommelmarkt. Alle aangeboden goederen moeten nieuw en ongebruikt/ongeopend zijn. De Gemeenschapsveiling is ook geen reclamezuil voor uw bedrijf. Uiteraard komt uw (bedrijfs)naam naast de kavel in de catalogus te staan, maar het moet draaien om de kavel, niet om de aanbieder.