Het bestuur

Het bestuur van de stichting gemeenschapsveiling Onderdijk bestaat uit 10 leden:

Voorzitter: Maaike Steltenpool
Penningmeester: Ilse Bakker
Secretaris: Geert-Jan Gootjes
Vice voorzitter: Wietse Klinkenberg

Verdere bestuursleden:

  • Karin Bot
  • Jeffrey Rustenburg
  • Sjors Witteveen
  • Jolanda Spigt
  • Joost Mol
  • Christel de Wit
  • Fleur Dekker

Voor de organisatie van de jaarlijkse veiling werken we met een draaiboek. Binnen het bestuur heeft ieder zijn eigen rol- en taakverdeling. Voor het voorbereiden, organiseren en evalueren van de veilingavond komen wij van november tot en met maart 8 keer bij elkaar.

Eind januari verdelen we de gelden van de veiling aan de hand van de binnengekomen aanvragen. Na afloop van de veiling vindt een evaluatie plaats van de veilingavond en leerpunten voor het komende seizoen. De vergaderingen vinden plaats in dorpshuis “de Onderdijk”.

Heb je een vraag of mededeling aan het bestuur kun je mailen met info@veilingonderdijk.nl.