ANBI

Zonder giften en opbrengsten kunnen we als veiling niet doen wat we nu doen. We zijn daarom ook blij met iedere opbrengst, in welke vorm dan ook.

Stichting Gemeenschapsveiling Onderdijk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 816086114.

Als schenker kun je dan profiteren van belastingvoordeel.
Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?
De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?
Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Onze stichting hoeft over de ontvangen schenkingen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen ten goede van het dorp Onderdijk.

Wilt u jaarlijks een vast bedrag doneren aan onze stichting dan heeft u sneller recht op aftrek voor uw inkomstenbelasting, zie Periodieke giften en gewone giften – wat is precies het verschil?

Jaaroverzicht volgens Standaardformulier publicatieplicht ANBI is hier te bekijken.