Geldenaanvraag

Onderstaande gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld door de aanvrager die in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage van St. Gemeenschapsveiling Onderdijk.

De aanvraag dient voor 08-01-2023 verstuurd te zijn.

    Graag ontvangen wij een in- en uitgavenoverzicht van uw vereniging over het activiteitenjaar 2022. Dit overzicht geeft ons een beeld van de uitgaven van uw verenging en hoe deze worden bekostigd.
    Deze begroting en het specifieke bestemmingsdoel van uw geldenaanvraag zijn voor ons het uitganspunt bij het verdelen van de jaarlijkse gelden.
    U kunt het bestand(en) hieronder bijvoegen in digitaal formaat.